AKTUALNOŚCI

21.04.2017

DESEROWY KONKURS PINO - REGULAMIN

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest REMO Sp. z o.o. Sp.J. NIP: 6762399699.

- Celem konkursu jest wyłonienie ciekawej wypowiedzi dotyczącej deserów oferowanych w Restauracji PINO, które widnieją pod postem z dnia 21.04.2017 r.

- Wypowiedzi zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”), działającej w składzie: Menadżer Restauracji, Szef Kuchni, Specjalista ds.PR.  

- Uczestnicy, którzy zgłoszą na Konkurs najciekawszą, w ocenie Komisji, opinię, otrzymają  nagrodę w postaci bonu do wykorzystania w Restauracji PINO

- Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody w odpowiednich postach znajdujących się na Facebooku. Do postu zostanie dołączona prośba o podanie adresu, na który zostanie wysłana nagroda.

- Zwycięzca powinien w terminie 2 (dwa) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, na który zostanie wysłana nagroda. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejną najciekawszą opinię, w ocenie Komisji.

- Czas trwania konkursu: od 21/04/2017 od godziny 12:00 do 24/00/2017 do godziny 18:00